Us convoquem a participar en el concurs literari dels Jocs Florals de Sant Jordi 2016 organitzat per l’equip docent amb la col·laboració de l’AMPA.

Us comuniquem que el tema dels Jocs Florals de l’escola adreçat als pares és LLIURE i que podeu enviar els textos en prosa o poesia escrits en català a l’adreça electrònica de l’escola abans de l’11 d’abril.

Presentació :

Màxim tres pàgines DIN-A4 a una sola cara a ordinador, tipografia Arial 12 i interlineat 1,5.

Portaran escrit el títol, el nom i cognoms de l’autor.

Cada autor/a podrà presentar una sola obra.

L’acte de lliurament de premis es realitzarà el matí del 22 d’abril al recinte de l’SFERIC de Terrassa.

Tots els participants estan convidats a l’acte de lliurament de premis i el guanyador/a hi serà convocat personalment.

Adreça electrònica : secretaria@escolaelcim.cat

Data de lliurament : 11 d’abril del 2016

Atentament,

 

Escola El Cim

CONVOCATÒRIA CERTAMEN LITERARI SANT JORDI 2016